Năng động cùng hàng hóa, dịch vụ Petrolimex


Hiện thực hóa chủ trương của Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn tại Hội nghị tổng kết năm 2016 về phát huy lợi thế thương mại để gia tăng sản lượng, tạo sự khác biệt tại hệ thống CHXD, sáng nay 01.06.2017, Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu tổ chức khai trương Cửa hàng chuyên doanh sản phẩm hóa dầu & dịch vụ tại CHXD số 11 cùng 03 điểm kinh doanh. Cụ thể:

1. CH chuyên doanh tại 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 (CHXD số 11);
2. Điểm kinh doanh số 1 tại 152 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 (CHXD số 39);
3. Điểm kinh doanh số 2 tại 1A Trần Quý, Phường 4, Quận 11 (CHXD số 14);
4. Điểm kinh doanh số 3 tại 2841 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12 (CHXD số 12).


Dự Lễ khai trương, có Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Đặng Duy Quân, Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn Dương Văn Phi; Ban giám đốc, Trưởng các phòng/ban nghiệp vụ Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL/Xí nghiệp) cùng đại diện lãnh đạo Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn (PLC Sài Gòn), Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Petrolimex Paints), Công ty Bảo hiểm Pjico Bến Thành (Pjico Bến Thành), Công ty CP Vietwash và khách hàng trên địa bàn đến tìm hiểu dịch vụ, mua hàng. Giám đốc XNBL Nguyễn Tiến Quảng chủ trì buổi Lễ.

Với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu (CHXD), đẩy mạnh sản lượng hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex, trong các năm qua XNBL đã tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngoài xăng dầu cùng với việc phát triển các loại hình dịch vụ tiện ích trên hệ thống CHXD trực thuộc, kết quả kinh doanh luôn có sự tăng trưởng đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn Xí nghiệp.

05 TĐN 2017, các chỉ tiêu kinh doanh ngoài xăng dầu đều đạt kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ (CK): Sản lượng hàng hóa khác tăng 6%, trong đó Dầu mỡ nhờn chiếm tỷ trọng lớn nhất tăng trên 7% CK; Doanh thu bảo hiểm tăng gấp 2 lần; Doanh thu dịch vụ tiện ích tăng trên 10% CK.

Tiếp tục khai thác dư địa tiềm năng của hệ thống bán lẻ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhằm chuyên sâu các lãnh vực kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả, Ban lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển mô hình chuyên doanh tại các CHXD nhằm năng động trong việc đưa các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Petrolimex đến với người tiêu dùng, khách hàng và hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cùng nhau phát triển - "để tiến xa hơn".

Petrolimex Sài Gòn